Mzk Bydgoszcz
  1989 - 1998
 

HISTORIA 1989 - 1998

ROK 1989

1 stycznia - Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 1988r. zostają utworzone w miejsce Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy" oraz MZK Inowrocław i MZK Chojnice. Nowe przedsiębiorstwa zostają włączone do struktur samorządowych poszczególnych miast.

7 grudnia - Przekazano do użytku przebudowaną linię tramwajową do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (tramwaj linii 4).

Po wyborach do samorządu załogi przewodniczącą zostaje Barbara Zawodna.

ROK 1990

1 stycznia - Stan taboru tramwajowego składa się: 13 szt. wozów silnikowych "5N", 14 szt. wozów doczepnych "5ND", 17 szt. przegubowców "803 N" i 126 szt. wagonów "805Na". Razem -170 jednostek.

25 stycznia Godz. 16°° - Zostaje zawieszona a następnie zlikwidowana komunikacja tramwajowa w ciągu ul. Dworcowej (awarie gazociągu).

19 lipca - Oddano do eksploatacji podstację trakcyjną nr 4 przy ul. Leśnej 12.

Czerwiec - Zlikwidowano przyzakładową szkołę zawodową.

Przekazano do eksploatacji podstacje trakcyjną "Kielecka".

ROK 1991

Luty - Siedziba administracji i dyrekcji z ul. Jagiellońskiej 42, Szymanowskiego 12 i Warszawskiej 17 zostaje przeniesiona do biurowca na ul. Karola Szajnochy 1.

Bydgoszcz otrzymała 5 używanych autobusów marki "Mercedes". (3771, 3772, 3773, 3774, 3775).

Rozpoczęto wyposażać autobusy w radiotelefony. (30 szt.).

Uchwałą Rady Miejskiej przekształcono przedsiębiorstwo w zakład budżetowy pod nazwą "Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszcz".

Dyrektorem zakładów zostaje inż. Witold Dębicki, a Z-ca d/s. techniczno-eksploatacyjnych inż. Mariusz Reszka.

31 grudnia - Zlikwidowano nocne linie tramwajowe, które zastąpiono autobusami.

ROK 1992

1 lutego - Zostają wycofane z eksploatacji tramwaje typu "N" i "ND". Utworzono 5 nocnych linii autobusowych: 31 N - Dworzec PKP - Kapuściska, 32 N - Dworzec PKP - Łęgnowo, 33 N - Dworzec PKP - Fordon (Andersa), 34 N - Dworzec PKP - Wilczak, 35 N - Dworzec PKP - Szwederowo.

7 maja - Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie budowy linii tramwajowej łączącą dworzec P.K.P. z śródmieściem (Dworcowa, Królowej Jadwigi do Marszałka Focha).

Bydgoszcz otrzymała 15 używanych autobusów przegubowych marki "MAN".

IV kw. - Wycofano z eksploatacji tramwaje przegubowe "803N".

30 listopada - Zawieszono działalność zakładowego koła SITK- om.

ROK 1993

Marzec - Testowa jazda autobusu przegubowego "Jelcz-Volvo" po ulicach miasta.

1 Marca - Nowe ceny biletów. Normalny 3 000 zł. Ulgowy 1 500 zł. Nocny 12 000 zł.

Czerwiec - Trasę autobusów linii: 70, 104, 33N przedłużono do pętli na Osiedlu "Nad Wisłą". Uruchomiono pierwszą prywatną linię autobusową Nr 303 na trasie Osiedle Leśne - Osiedle Tatrzańskie (zlikwidowano w grudniu 1993r.).

Październik - Przekazano do eksploatacji nową pętlę autobusową przy ul. Pelplińskiej (Osiedle Tatrzańskie) dla autobusów linii: Nr 69, 72, 74.

Listopad - Testowa jazda autobusu marki "SCANIA" po Bydgoszczy.

ROK 1994

Styczeń - Zainstalowano elektroniczne kasowniki w autobusach, a w miesiącu wrześniu w tramwajach.

17 lutego - Uchwałą Rady Miejskiej uprawnienia do zarządzania mieniem gminy w postaci infrastruktury komunikacji tramwajowej (tory wraz z podtorzem, sieci trakcyjnej i podstacjami) przejmuje nowo powołany Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Kwiecień - Dział Analiz i Programowania Ruchu zostaje włączony do struktur ZDMiKP.

Czerwiec - Testowa jazda autobusu marki "DAAB" po ulicach Bydgoszczy.

MZK otrzymuje pierwsze autobusy przegubowe "IKARUS - 280" z automatyczną skrzynią biegów oraz silnikiem ekologicznym EURO-1 (20 szt.).

Lipiec - Sprzedaż biletów i Dział Biletowy MZK zostaje przeniesiony do struktur Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Październik - Testowa jazda autobusu marki "MERCEDES 0405 N".

Powstał kolejny projekt linii tramwajowej do dworca PKP z następującym przebiegiem: ul. Dworcowa, wydłużona ul. Matejki, nowy most przez Brdę, ul. Naruszewicza do ul. Marszałka Focha.

16 Listopada - Zawieszono działalność Klubu Techniki i Racjonalizacji.

ROK 1995

Kolejna dostawa autobusów przegubowych "IKARUS-280" z automatyczną skrzynią biegów i silnikiem ekologicznym EURO-1. (12 szt.).

Zainstalowano w autobusach dla wygody pasażerów elektroniczne zegary czasowe.

3 Lipca - Ośrodek kolonijny w Babilonie k/Chojnic przekazano Urzędowi Gminy w Chojnicach.

Lipiec - Wprowadzono strefy komunikacyjne na liniach autobusowych nr 65 i 69 (granica strefy ul. Wyścigowa).

16 sierpnia - Uruchomiono specjalny mikrobus dla osób niepełnosprawnych w formie taksówki (zlikwidowano w grudniu 1995r.).

13 listopada - Przekazano do eksploatacji po przebudowie zajezdnię autobusową przy ul. Karola Szajnochy 1.

ROK 1996

1 stycznia - Nocną komunikację autobusową na liniach 31N, 32N, 33N, 35N przejmuje "Olsztyńska Korporacja" Spółka z o.o.

5 stycznia - Wyrusza na trasę pierwszy autobus niskopodłogowy "JELCZ M 121 MB" z silnikiem Mercedesa typu EURO-2.

8 stycznia - Rozpoczęto wyposażać autobusy liniowe w środki łączności bezprzewodowej. Radiotelefony FM-3045 (230 szt.).

10 - 15 stycznia - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uruchomił elektroniczny system kontroli punktualności przejazdu środków komunikacji miejskiej. Zainstalowano 23 bramki kontrolne.

16 stycznia - Przekazano do dyspozycji Centrali Regulacji Ruchu nowoczesną elektroniczną centralę dyspozytorską typu DGT-3450 Caro.

1 lutego - Zawieszono kursowanie nocnych linii autobusowych Nr 32N na trasie Dworzec PKP - Łęgnowo i linii Nr 35N na trasie Dworzec PKP - Szwederowo. (Zlikwidowano 13 maja 1996r.).

1 lutego - Numery autobusowych linii pospiesznych i podmiejskich zmieniono z trzycyfrowych na dwucyfrowe: 101 na 91, 102 na 92, 103 na 93, 104 na 94, natomiast numerację linii tramwajowej Nr 10 zmieniono na Nr 4.

7 lutego - Rada Miejska postanowiła o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej od 1 marca. Ceny biletów to: normalny 90 groszy, ulgowy 45 groszy. Pozostaje strefa dla mieszkańców Fordonu na linii 65 i 69. Na zlecenie miasta zostały opracowane dwa warianty budowy torów tramwajowych wzdłuż ul. Kujawskiej - od Ronda Kujawskiego do Zbożowego Rynku bez konieczności przebudowy tego ostatniego. Koszt każdego z wariantów 4¸5 milionów złotych.

Luty - Wraca koncepcja deptaka na ul. Gdańskiej (od kościoła Klarysek do Dworcowej) z cichym torem tramwajowym pośrodku.

1 marca - Miejskie Zakłady Komunikacyjne opracowały trzy warianty programu odnowy taboru autobusowego. Każdy przewiduje, że do końca 2000 roku przybędzie około 140 szt. autobusów.

9 marca - Prezydent Henryk Sapalski rozmawiał z przedstawicielami bydgoskiej spółki "Dalipor" na temat możliwości wykorzystania paliwa gazowego do napędu autobusów miejskich.

1 kwietnia - Obsługę linii autobusowej Nr 56 przejął PKS, który wygrał przetarg. Na ulice wyjechało 6 autobusów przegubowych typu "IKARUS". W rezerwie PKS ma 2 przegubowe "MANY".

19 kwietnia - Na moc uchwały Zarządu Miasta korzystanie z przejazdów miejskimi środkami komunikacji publicznej było w tym dniu dla wszystkich pasażerów bezpłatne. Był to prezent z okazji 650 rocznicy urodzin Bydgoszczy.

22 kwietnia - Otwarto "Jubileuszową wystawę gospodarki komunalnej" w remizie strażackiej przy ul. Pomorskiej 16, w której bierze udział również nasze przedsiębiorstwo.

25 kwietnia - Zarząd Miasta zaakceptował projekt budowy linii tramwajowej do Fordonu. Nową linią tramwajową o długości około 8,7 km w/g planu ma połączyć pętlę Wyścigową przez ul. Akademicką i ul. Andersa z planowanym Osiedlem Mariampol.

13 maja - Zarząd Miasta zatwierdził uchwałę w sprawie odnowy taboru autobusowego. Miasto zakupi do 1997 roku 100 autobusów przegubowych.

1 lipiec - MZK otrzymało pierwszy autobus przegubowy niskopodłogowy typu "JELCZ M 181 MB" wyprodukowany częściowo w oparciu o podzespoły Mercedesa.

3 lipiec - 100-Lecie tramwaju elektrycznego w Bydgoszczy. Na uroczystej akademii, która odbyła się na terenie Zajezdni Tramwajowej udział wzięła: Załoga, Dyrekcja, Zarząd Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Radni. Po zakończeniu akademii goście zapoznali się z okolicznościową wystawą poświęconą historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz odbyli krótki przejazd starymi tramwajami do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

4 lipca - Po ulicach miasta wozi pasażerów historyczny tramwaj na trasie Babia Wieś - Myślęcinek (kursy zawieszono 22.IX.96r.).

10 lipca - Uchwała Rady Miejskiej w Bydgoszczy zobowiązuje Zarząd Miasta do przeprowadzenia restrukturyzacji MZK. Jednocześnie uchwałą Nr XXIX/411/96 określono kierunek realizacji polityki komunikacyjnej w Bydgoszczy.

4 - 27 lipiec - Testowa jazda autobusu niskopodłogowego typu "MAN NL-202" po ulicach Bydgoszczy na linii "55".

23 lipiec - Unieważniono przetarg na obsługę od 01.01.97r. linii autobusowych Nr 51,71,76 i 92. Dwie stające do przetargu firmy źle wypełniły dokumenty.

1 sierpień - Rozpoczęto budowę nowej hali Warsztatów Tramwajowych na terenie Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.

6 września - W dniach 6-22.09. przedsiębiorstwo bierze udział w Jubileuszowej wystawie gospodarczej z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Bydgoszczy zorganizowanej w Myślęcinku.

1 października - Ulega likwidacji przyzakładowa przychodnia lekarska.

Październik - MZK otrzymuje 3 autobusy przegubowe niskopodłogowe typu "JELCZ M181MB".

30 października - Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie linii tramwajowej do Fordonu z terminem jej rozpoczęcia w 1997r. oraz o zakupie autobusów dla komunikacji miejskiej (uchwała intencyjna).

29.10 - 27.11 - Testowa jazda autobusu przegubowego typu "VOLVO B10MA" na trasach komunikacyjnych miasta. Linia 69 i 94.

26.11 - 12.12 - Testowa jazda autobusu niskopodłogowego typu "VOLVO B10B2" na linii 78.

Listopad - Kolejna dostawa niskopodłogowych autobusów przegubowych typu "JELCZ M181 MB" (3 sztuki).

18 grudnia - Rada Miejska postanowiła o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. Od 1 stycznia 1997r. bilet normalny kosztował 1,10 złotego, ulgowy 55 groszy. Zostaje zlikwidowana strefa do Fordonu na linii 65 i 69.

ROK 1997

1 stycznia - Na linię autobusową Nr 71 wyjechały autobusy PKS, zaś na linii 51,76 i 92 obsługują pojazdy słupskiej firmy "RAMI".

20 - 23 stycznia - Testowa jazda autobusu "NEOPLAN N4020" na linii 69. Jest to autobus jednoczłonowy o dł. 15 m z podwójną tylną osią skrętną.

1 luty - Pośpieszne autobusy linii Nr 93 zmieniają numerację na 79, stając się jednocześnie linią zwykłą. Kursujące na nocnych liniach mikrobusy firmy przewozowej "Olsztyńska Korporacja" zastąpiły mikrobusy bydgoskiej firmy "For-bus". Cena za przejazd pozostała ta sama, czyli 2 zł. 20 gr.

6 luty - Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Bydgoszczy debatowała nad "Raportem końcowym o restrukturyzacji MZK".

10 luty - Przy bydgoskim dworcu głównym PKP zainstalowano pierwszą tablicę świetlną. Informuje ona podróżnych o trasie i godzinach odjazdu autobusów miejskich.

10 marca - Po raz kolejny Rada Miasta omawiała sprawę restrukturyzacji Miejskich Zakładów Komunikacyjnych, której wynikiem miałoby być ich przekształcenie w spółkę gminy.

15 marca - Rozpoczęto remont torów tramwajowych w/g technologii węgierskiej na ul. Gdańskiej. Odcinek od kościoła Klarysek do ulicy Dworcowej.

26 marca - Spośród 28 ofert bydgoskie władze wybrały bank, który udzieli gminie kredyt na kupno autobusów komunikacji miejskiej. Kredyt w wysokości 40 mln zł. udzieli bank PKO SA.

21 kwietnia - Zarząd Miasta postanowił przyjąć skład komisji przetargowej powołanej przez dyrektora MZK do rozstrzygnięcia przetargu na zakup nowych autobusów. Zaakceptowano również regulamin komisji.

23 kwietnia - Sprowadzono z Babilonu k/Chojnic do Zajezdni Tramwajowej wrak starego bydgoskiego tramwaju.

29 kwietnia - Zarząd Miasta zatwierdził wykaz specyfikacji warunków przetargu na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej.

5 maja - Zarząd Miasta zatwierdził plany techniczno-ekonomiczne MZK na 1997r.

6 maja - Zainaugurowano działalność nowej prywatnej linii komunikacji miejskiej Nr "304", której właścicielem jest firma "For-Bus". Autobusy "Autosan" wożą pasażerów od Osiedla Tatrzańskiego do szpitala POW przy ul. Powstańców Warszawy.

12 maja - Wydział Sieci i Podstacji Trakcyjnej MZK otrzymał nowoczesny samochód wieżowy do napraw i konserwacji sieci trakcyjnej. Pojazd na podwoziu "Mercedesa" może dodatkowo poruszać się po torach tramwajowych.

19 maja - Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy gościły międzynarodową grupę miłośników starych tramwajów z siedzibą w Berlinie.

21 maja - Wieczorem o godz. 1810 10 wagonów tramwajowych opuściło starą zajezdnię przy ul. Zygmunta Augusta 2 i po raz ostatni przejechano ulicą Dworcową. Torowisko na końcu ul. Dworcowej róg Gdańskiej połączono z torowiskiem na ul. Gdańskiej tymczasową nakładką.

19 czerwca - Radni z komisji gospodarki komunalnej odrzucili zgłoszony przez Zarząd Miasta projekt uchwały przekształcenia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

23 czerwca - Zostaje przywrócony po remoncie ruch tramwajowy na ul. Gdańskiej. Nowe, ciche torowisko wybudowano w/g technologii węgierskiej.

25 czerwca - Zarząd Miasta zatwierdził werdykt komisji przetargowej, która wybrała na dostawcę nowego taboru autobusowego firmę VOLVO-BUS Poland Sp. z o.o. w Wrocławiu.

10 lipca - Podpisano stosowną umowę z firmą VOLVO-BUS Poland na dostawę 58 sztuk autobusów.

26 lipca - Na trasie Babia Wieś - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku rusza sezonowa linia tramwajowa w stylu "retro". Zabytkowy wagon tramwajowy "HERBRAND" woził podróżnych do końca września.

14 sierpnia - Dokonano odbioru technicznego nowego obiektu Warsztatów Tramwajowych przy ul. Toruńskiej 278.

1 września - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 80 na trasie Osiedle Zawiszy (ul. Powstańców Warszawy) ul. Wąbrzeska.

15 września - Do zajezdni autobusowej MZK przy ul. Inowrocławskiej przyjechały pierwsze cztery nowe autobusy "VOLVO B10B".

24 września - Rada Miasta postanowiła, że od 1 stycznia 1998r. Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy zostaną przekształcone w jednoosobową spółkę z o.o. (Uchwała Nr XLII/712/97).

1 października - Uruchomiono w Zakładzie Komunikacji Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 nowoczesną elektroniczną centralę telefoniczną typu DGT 3450 o pojemności 10 linii miejskich i 50 linii wewnętrznych.

3 października - W obecności władz miasta Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 1 oddano do eksploatacji nowoczesną stację obsługi autobusów "Volvo".

16 października - Zamknięto ponad stuletnią zabytkową zajezdnie tramwajową przy ul. Zygmunta Augusta 2, która od 1888 r. pełniła role zajezdni a od 1960r. warsztatów napraw i remontów taboru tramwajowego.

2 grudnia - Odbyły się wybory do Rady Nadzorczej w których reprezentantami załogi MZK zostali wybrani kol. Lyczmański Janusz i kol. Kukliński Mariusz.

19 grudnia - Notarialnie został podpisany akt przekształcenia Zakładu budżetowego MZK w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

30 grudnia - Rada Miejska uchwałą Nr XL VI/850/97 postanowiła zmienić ceny biletów komunikacji miejskiej od 1 lutego 1998r. Bilet jednorazowy normalny ma kosztować 1,20 zł. natomiast bilet ulgowy 0,60 zł.

31 grudnia - Decyzją zarządu MZK z dniem 1 stycznia 1998r. zostaje rozwiązany Wydział Obsługi. Do sprzątania przystanków Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wyznaczy firmę w drodze przetargu.

ROK 1998

1 luty - Wchodzą nowe opłaty za usługi komunikacji miejskiej. Wraz z nową taryfą wchodzą też nowe bilety, zabezpieczone wykonanym w USA hologramem. Nowa cena biletu jednorazowego - normalnego wynosi 1,20 zł., a ulgowego 60 gr.

2 lutego - Sąd zarejestrował nowy podmiot pod nazwą: "Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Bydgoszczy.

14 lutego - Zarząd Miasta zaakceptował projekt regulaminu Rady Nadzorczej i regulamin Zarządu Spółki MZK Sp. z o.o. Przyjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału Spółki.

20 lutego - Dotarły do Bydgoszczy 3 ostatnie niskopodłogowe "VOLVO B10 LA" z zamówionej partii 58 szt. autobusów VOLVO.

26 luty - Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Przewodniczącym nowej Rady został wybrany mgr Piotr Sikorski.

16 marca - Rozpoczęto kapitalny remont torów tramwajowych na odcinku ul. Jagiellońskiej od dworca PKS do Ronda Jagiellonów. Ruch tramwajowy skierowano objazdem przez Babią Wieś.

20 marca - W wyborach związkowych NSZZ "Solidarność" wybrano ponownie na przewodniczącego Komisji Zakładowej Mareka Napierałę.

20 kwietnia - Zarząd Miasta zaakceptował "Regulamin korzystania z usług publicznych przewoźników".

1 czerwca - Zakończono remont torowiska w ciągu ul. Jagiellońskiej na odcinku od dworca PKS do Ronda Jagiellonów. Ruch tramwajowy wrócił na poprzednie trasy.

20 czerwca - Rozpoczęto remont torowiska tramwajowego na kolejnym odcinku ul. Jagiellońskiej od Ronda Jagiellonów do Placu Teatralnego oraz na ul. Nakielskiej od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Ułańskiej. Ruch tramwajowy został znacznie ograniczony a tramwaje na poszczególnych liniach zmieniły trasy.

31 sierpnia - o godz. 1510 na ul. Fordońskiej (róg ul. Kijowskiej) tramwaj linii Nr 2 (kolejność 3 wóz 239/240) najechał na stojący na przystanku tramwaj linii Nr 7 (kolejność 1 wóz 312/313). Uszkodzeniu uległy wszystkie cztery wozy, a wagon 239 nadawał się tylko do kasacji. Dziewięciu pasażerów zostało lekko rannych.

1 września - Zakończono modernizację torowiska - 380 mb na ul. Jagiellońskiej od Ronda Jagiellonów do Pl. Teatralnego. Tor tak zwany "cichy" został ułożony metodą węgierską, a na rozjazdach zainstalowano zwrotnice produkcji niemieckiej typu "WETAK". Zakończono również remont torowiska i sieci na ul. Nakielskiej. Ruch tramwajowy i autobusowy wrócił na poprzednie trasy.

7 września - Na ulice miasta wyjeżdża zmodernizowany zestaw wagonów tramwajowych 805 Na (wagon 275 i 276). Modernizację wykonano w ramach kapitalnego remontu. Przekazano do eksploatacji nowoczesną elektroniczną centralę telefoniczną typu "SILICAN CCA 2720" w obiekcie Zakładu Autobusowego przy ul. Inowrocławskiej 11. Centrala posiada pojemność 12 linii miejskich i 96 linii wewnętrznych.

1 października - Otwarto nową linię autobusową Nr 81, która połączyła stary i nowy Fordon trasą okrężną. Do obsługi linii wybrano Państwową Komunikacje Samochodową w Bydgoszczy.

27 października - Ogłoszono wyniki drugiego przetargu na obsługę linii autobusowych Nr 51, 56, 71, 76, 80 i 92. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej podpisał umowę na okres 5 lat z następującymi firmami: "PKS" obsługa linii 56, 71 i 80; "RAMI" obsługa linii 51, 76 i 92 Umowa obowiązuje od 1 stycznia 1999r.

2 listopada - W dniach 2.11¸14.11.1998r. po ulicach miasta jeździł w ramach testu autobus niskopodłogowy "MERCEDES BENZ Citaro". Obsługiwał linie autobusowe Nr 58 i 62.

9 listopada - Dotarła pierwsza partia 5 szt. Autobusów "VOLVO B10L" z zamówionej partii 14 szt. pojazdów (3771, 3772, 3773, 3774 i 3775).

9 grudnia - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych unieważnił przetarg na obsługę linii komunikacji miejskiej. ZDMiKP musi rozpisać nowe przetargi na usługi komunikacyjne. Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu zostają podpisane umowy z najtańszymi przewoźnikami.

Przybyła kolejna dostawa autobusów "VOLVO B10 LA" w ilości 5 szt. Autobusy otrzymały następujące numery boczne 3474, 3475, 3476, 3477 i 2478.

29 grudnia - Rada Miejska ustaliła nowe ceny biletów komunikacji miejskiej. Od 1 stycznia 1999 roku normalny bilet jednorazowy kosztował 1,40 zł., ulgowy 0,70 gr. Z dniem 1 lutego 1999r. nastąpi podwyższenie cen biletów miesięcznych (normalny na jedną linię - 38 zł., na dwie linie 56 zł., na wszystkie linie 79 zł.). Za przejazd autobusami i tramwajami nie zapłacą pasażerowie w wieku powyżej 65 lat.

31 grudnia - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wyremontował w bieżącym roku 30 zatok autobusowych oraz ustawił 50 nowych wiat przystankowych.


Żródło:
zdmikp.bydgoszcz.pl

 
  Licznik 40201 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=