Mzk Bydgoszcz
  1949 - 1988
 

  HISTORIA 1949 - 1988

ROK 1949
1 stycznia - Zmieniono oznakowanie linii tramwajowych z literowego na cyfrowe. Linia "A", "B", "C", "D" otrzymały oznaczenia "1", "2", "3" i "4".
Uruchomiono nową linie autobusową Nr 2 na trasie: Pl. Teatralny, Jagiellońska, Bernardyńska, Kujawska, Konopnickiej, Ugory, Orla, Piękna, Szubińska, Kordeckiego, Marszałka Focha do Pl. Teatralnego. (Linia okrężna).

Przedsiębiorstwo "TRAMWAJE I AUTOBUSY MIEJSKIE" w Bydgoszczy otrzymuje nową nazwę "MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE W BYDGOSZCZY" a jednostką nadrzędną pozostaje Zarząd Miejski w Bydgoszczy - Wydział Majątku Nieruchomego i Przedsiębiorstw.

Luty - Zmieniono trasę linii autobusowej Nr 2 na relacje Osiedle Leśne - Lotnisko (ul. Szubińska) Po dokonaniu zmiany trasy autobusy kursowały na następujących liniach:

Linia "1" Plac Kościeleckich - Huta Szkła (Toruńska-przejazd kolejowy)

Lina "2" - Osiedle Leśne - Lotnisko

30 Maja - Zakończono przebudowę wagonu silnikowego Nr 1 oraz wagonu doczepnego Nr 86 (Wagony otrzymały zmodernizowaną karoserie oraz zmienione wnętrze) .

Na podwoziu samochodu ciężarowego "Mercedes Benz" wybudowano samojezdną mechaniczną drabinę do montażu i naprawy sieci trakcyjnej.

Wyremontowano i przystosowano do użytku przyczepę autobusową.

Listopad - Przekazano do eksploatacji nowo wybudowany trójkąt manewrowy dla wozów tramwajowych przy dworcu kolejowym "Bydgoszcz Główna".

Zakupiono dwa autobusy marki "Büssing".

Grudzień - Oddano do eksploatacji nowy odcinek linii tramwajowej na ul. Lelewela i ul. Jurasza na odcinku od ul. Chodkiewicza do Szpitala Miejskiego. Na nowy odcinek trasy skierowano tramwaj linii Nr 4, który połączył Dworzec PKP z Szpitalem Miejskim. Linie obsługiwały 4 wagony silnikowe.
ROK 1950
13 lutego - Powstaje Klub Techniki i Racjonalizacji, który liczy 26 członków.

1 maja - Wyjechał na ulicę Bydgoszczy pierwszy nowoczesny tramwaj model "Bydgoski" zbudowany w własnych warsztatach MPK. Do końca roku wybudowano kolejne dwa wagony tramwajowe tego typu.

Powstał trójkąt manewrowy na końcówce linii tramwajowej przy ul. Grunwaldzkiej.

13 października - Przekazano do użytku nowy odcinek trasy tramwajowej przy ul. Nakielskiej (od ul. Wrzesińskiej do wiaduktu kolejowego).

Pierwszy nowy autobus produkcji węgierski typu "MAVAG TR5" na ulicach Bydgoszczy.

Uruchomiono własna podstacje trakcyjną o mocy 1080 KW przy ul. Gdańskiej 5.
ROK 1951
Kwiecień - czerwiec - Przebudowano sieć trakcyjną na linii tramwajowej Nr 1, która umożliwiała stosowania odbieraka prądu typu pantograf w miejsce pałąka rolkowego.

28 kwietnia - Uruchomiono linię autobusową Nr 3 w relacji ul. Solna - Bernardyńska. Przeniesiono tory tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej od ul. Granicznej do ul. Staroszkolnej z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.

6 października - Warsztaty tramwajowe opuszcza czwarty nowoczesny wagon tramwajowy własnej konstrukcji.

3 listopada - Z Stoczni Północnej w Gdańsku przybywa pierwszy i jedyny wagon tramwajowy typu "2N", który wszedł do eksploatacji w dniu 19 listopada.
ROK 1953
1 stycznia - Powołano samodzielne przedsiębiorstwo komunikacyjne pod nazwą "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy", a dyrektorem zostaje Tadeusz Grzegorzewski.

30 kwietnia - Tabor tramwajowy składa się z 38 wozów silnikowych i 24 wozów doczepnych.

21 lipca - Oddano do eksploatacji linię tramwajową "BRDA" oraz podstację trakcyjną Nr 2 przy ul. Toruńskiej 180 A.

Utworzono 5 nowych linii tramwajowych. (Linia Nr 5,6,7,8 i 9).

Uruchomiono nocną komunikację tramwajową.

Bydgoszcz otrzymała używany tabor tramwajowy z innych miast Polski. 13 wagonów silnikowych "Lilpop I" z Łodzi , 13 wagonów doczepnych "Herbrandt" z Łodzi , 4 wagony silnikowe "Walker" z Katowic , 4 wagony silnikowe "SW-1" z Krakowa.

Wybudowano szósty i zarazem ostatni wagon tramwajowy typu "Bydgoskiego.
ROK 1954
Z Łodzi otrzymujemy kolejne używane wagony tramwajowe typu Lilpop I (4 szt.) . Utworzono zakładowe koło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji.

Powstały trzy koncepcje nowej trasy tramwajowej z dworca PKP do centrum miasta.

Bydgoszcz osiąga liczbę 200 tys. mieszkańców. Komunikacja miejska przewiozła 42 mln pasażerów.
ROK 1955
Zakończono wyposażać wozy tramwajowe w pantografy w miejsce zbieraka rolkowego. Na ulicach miasta pojawiły się 3 używane tramwaje typu "2N" oraz 1 wagon silnikowy "Sanok", przekazane z MPK w Łodzi oraz 4 nowe wagony "2N" z Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych "KONSTAL" w Chorzowie.

22 lipca - Uruchomiono wybudowaną w czynie społecznym linię tramwajową na Osiedle Leśne. Linia nr 10 z przesiadką przy ul. Artyleryjskiej.

Uruchomiono linię autobusową Nr 5 na trasie Pl. Kościeleckich - Ks.Skorupki.

2 lipca - Przejęto dawną strażnicę graniczną w Babilonie k/Chojnic, którą zaadaptowano na zakładowy Ośrodek Kolonijno-Wczasowy.

Autobusy "Büssing" przekazano do Gdańska w zamian Bydgoszcz otrzymała nowe autobusy węgierskie typu "IKARUS".
ROK 1956
Pierwsza dostawa autobusów marki "STAR-N 52" - 12 szt.

Lipiec - Zorganizowano pierwszy turnus kolonijny w Babilonie.

Dostawa 6 nowych wagonów silnikowych typu "2N" i 5 wozów doczepnych typu "2 ND" z Fabryki w Chorzowie. Powstała linia autobusowa Nr 6 (Pl. Teatralny - Prądy).
ROK 1957
Wydłużono linię tramwajową na ul. Fordońskiej od ul. Gajowej / Żabia do ul. Polanka i zakończono pętlą.

Czerwiec - Przybyło następnych 8 szt. autobusów "STAR-N 52".

Zbudowano własny tramwaj szkoleniowy.

Pierwsza dostawa wozów tramwajowych typu "5N" i przyczep typu "5ND" (16 szt.).

Pierwszy rok wczasów rodzinnych w Babilonie.
ROK 1958
Załoga MPK przekracza liczbę 1000 pracowników.

Powstaje zakładowe koło TKKF.

Bydgoszcz otrzymuje nowe autobusy "SAN H01B" oraz tramwaje "5N" i "5ND".

Wydział Torów i Sieci oraz część administracji przenosi się do nowo otrzymanego obiektu przy ul. Jagiellońskiej 58.

Na podwoziu samochodu ciężarowego "STAR" wybudowano podnoszony pomost umożliwiający montaż i naprawę sieci trakcyjnej.
ROK 1959
22 lipca - Oddano do użytku budowaną w latach 1956-1959 nową zajezdnię tramwajową dla 100 jednostek taborowych przy ul. Toruńskiej 278.

Dostawa 20 nowych autobusów marki "SAN H-01 B".

1 grudnia - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 8 na trasie Nowy Rynek - Opławiec.
ROK 1960
9 stycznia - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 9 na trasie Osiedle Leśne - ul.3-go Maja.

1 maja - Uruchomiono kolejną nową linię autobusową Nr 10 na trasie Dworzec PKP - Chojnicka.

10 Maja - Zawieszono czasowo ruch tramwajowy w ciągu ul. Mostowej (Budowa nowego mostu przez Brdę). Tramwaj linii Nr 1 z Okola i Nr 6 z Łęgnowa kończył bieg na Starym Rynku, gdzie wybudowano pętlę tramwajową.

Odbył się pierwszy turnus wczasowy w Babilonie nad j. Łownym w campingach wykonanych z starych wozów tramwajowych.
ROK 1961
Wybudowano w własnym zakresie pierwszy tramwaj spalinowo - elektryczny do napraw i montażu sieci trakcyjnej.

1 stycznia - Uruchomiono nową linię autobusową Nr 11 na trasie ul. Kossaka - Dworzec PKP oraz linię pospieszną "P" na trasie Bydgoszcz - Fordon.

Powstało własne ambulatorium lekarskie, którego działalność poszerzono w następnych latach o gabinet dentystyczny i gabinet badań psychologicznych (1965r.).

Prezydium MRN w Bydgoszczy wprowadziło uchwałą obowiązującą od 01.01.1962r. zakaz palenia tytoniu w środkach komunikacji miejskiej.

28 grudnia -
Otwarto nowy most na ulicy Mostowej oraz nowe dwutorowe torowisko, które połączyło węzeł tramwajowy Pl. Teatralny z Starym Rynkiem.
ROK 1962
Zostają utworzone służby nadzoru ruchu oraz Centrala Regulacji Ruchu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 2.

24 stycznia - Wielka katastrofa tramwaju na linii Nr 8.

25 listopad - Zmieniono numerację linii autobusowych z jednocyfrowych na dwucyfrowe tj. od Nr 51 wzwyż dla linii zwykłych i trzycyfrowe od Nr 101 wzwyż dla linii pośpiesznych. Linie sezonowe otrzymały oznaczenia literowe.

Wprowadzono w trakcji tramwajowej wozy bez obsługi "SAMY".
ROK 1963
Utworzono nową linię autobusową Nr 62 na trasie Dworzec PKP - Osiedle Błonie.

22 lipca - Pojawia się na ulicach miasta tramwaj przegubowy, zbudowany w własnych warsztatach tramwajowych.

Inowrocław ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej przekazuję do Bydgoszczy 3 wozy silnikowe i 1 wagon doczepny.

Powstał przy MPK "Klub Seniora".

31 grudnia - Oddano do eksploatacji nowy most z torowiskiem na ul. Bernardyńskiej oraz wybudowane Rondo Bernardyńskie i Rondo Jagiellonów.

Bydgoszcz otrzymała ofertę z Stuttgartu na bezpłatna dostawę 40 wozów tramwajowych - silnikowych. (Z oferty nie skorzystano).
ROK 1964
1 stycznia - Zapoczątkowano bezkonduktorską obsługę pasażerską (samoobsługę). Ruch pojazdów z kierunku Zbożowego Rynku do Pl. Poznańskiego skierowano ulicami: Długą, Wełnianym Rynkiem, Poznańską. W związku z powyższym zaczęto rozważać możliwość wycofania z tych ulic linii tramwajowych.

Pod koniec roku wprowadzono łączność radiotelefoniczną dla służb nadzoru ruchu i służb technicznych. (Radiotelefony lampowe typu FM-302).

W wyniku likwidacji linii kolejowej na ul. Gdańskiej róg Artyleryjskiej tramwaj Nr 10 zaczął kursować bezpośrednio na Osiedle Leśne. Skończyła się przesiadka pasażerów z tramwaju na tramwaj.
ROK 1965
Bydgoszcz otrzymała 8 używanych wozów tramwajowych ze zlikwidowanej trakcji tramwajowej w Olsztynie (4 silnikowe i 4 doczepne).

Linię autobusową Nr 52 i 59 połączono w jedną i oznaczono numerem 52. Linia 52 BIS i 57 BIS po połączeniu otrzymała Nr 59, na której wprowadzono samoobsługę.
ROK 1966
Sierpień - Przy dworcu kolejowym Bydgoszcz Główna znika trójkąt manewrowy i powstaje pętla tramwajowa z 3 peronami oraz pierwszym podziemnym przejściem.

Wrzesień - Bydgoszcz otrzymuje pierwszą partie 26 szt. wielkopolskich autobusów "Jelcz 706 - RTO/272".

Pierwsze autobusy wyposażono w radiotelefony.

6 Grudnia - Oddano do eksploatacji nową zajezdnie i warsztaty autobusowe przy ul. Karola Szajnochy 1.
ROK 1967
Zainstalowano w wozach automaty kasujące bilety typu "Krak".

1 lipca - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy uchwałą z dn. 9 czerwca podnosi stawki taryfowe za przewozy środkami komunikacji miejskiej:

Trakcja tramwajowa Trakcja autobusowa
bilet normalny 1 zł bilet normalny 1,50 zł
bilet ulgowy 0,50 zł bilet ulgowy 0,50 zł
bilet bagażowy 2 zł bilet bagażowy 3 zł
bilet nocny 2 zł bilet nocny 3 zł

Dostawa kolejnych 27 nowych autobusów "Jelcz" oraz 2 używanych wagonów tramwajowych typu "N" z Jeleniej Góry i Legnicy.
ROK 1968
Styczeń - Powstała koncepcja połączenia linią tramwajową Osiedla Błonie z śródmieściem.

1 kwietnia - Zainstalowano w trakcji tramwajowej automaty do sprzedaży biletów typ "KRAB" na monety 1 zł. (normalny) i 50 gr. (ulgowy).

Powstał nowy projekt układu linii tramwajowych i autobusowych dla naszego miasta.

Rozpoczęto budowę mostu przez Brdę oraz węzła Rondo Fordońskie i Rondo Toruńskie.
ROK 1969
1 maja - Wydłużono linię tramwajową Nr 3 po nowym torowisku do ul. Wyścigowej.

Zakończono eksploatację linii tramwajowej z przejazdem przez Stare Miasto. (Linia tramwajowa Nr 1 uległa zawieszeniu).

Wybudowano kolejny tramwaj spalinowo-elektryczny do montażu i napraw sieci trakcyjnej.

8 grudnia - Uruchomiono linię mikrobusową na trasie Dworzec PKP - Dworzec PKS (Pl. Kościeleckich).

Zakończono przebudowę ul. Dworcowej.

Przybyło 30 szt. nowych autobusów typu "JELCZ".

31 grudnia - Stan taboru wynosił: 147 wagonów tramwajowych i 9 linii tramwajowych ; 126 autobusów i 14 linii autobusowych.
ROK 1970
Wstrzymano czasowo ruch pojazdów i tramwajów na Okole. Przyczyna to konieczność natychmiastowego przeprowadzenia remontu mostu na kanale Bydgoskim.

31 sierpnia - Uruchomiono linię autobusową Nr 64 na trasie Rondo Jagiellonów - Grunwaldzka.

2 listopada - Bydgoszcz otrzymała dwa nowoczesne tramwaje przegubowe typu "802N" produkcji Konstal Chorzów. Wagony przekazało MPK Łódź.

1 grudnia - Uruchomiono nową przeprawę mostową wraz z torowiskiem przez Brdę przy ul. Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która połączyła Rondo Toruńskie z Rondem Fordońskim.

Tramwaj linii "7" skierowano na trasę Glinki - Wielkie Bartodzieje (Bałtycka).
ROK 1971
Przeniesiono tory tramwajowe na ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Czerwonego Krzyża do wiaduktu kolejowego. (ul. Ciepła) z jezdni na wydzielony pas drogi tramwajowej.

Listopad - Oddano do eksploatacji podstację trakcyjna Nr 3 przy ul. Redłowskiej 8.

Grudzień - Bydgoszcz osiąga 285 tys. Mieszkańców a komunikacja miejska przewiozła 144 mln pasażerów.
ROK 1972
W Bydgoszczy odbywają się centralne "Dożynki-72" oraz XIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Z tej okazji MPK Bydgoszcz otrzymało dodatkowo 3 luksusowe autobusy turystyczne marki KAROSA "SL-11".
ROK 1973
Powstaje nowa linia autobusowa Nr 65 w relacji Fordon (Rynek) - Wyścigowa, którą w październiku wydłużono na Osiedle Leśne.

Na ulicach Bydgoszczy pojawia się pierwszych 10 tramwajów przegubowych typ "803N".

MPK otrzymuje obiekty po "Centrostalu" przy ul. Szymanowskiego z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Administracji.

1 Maja - Uruchomiono nowe torowisko na nowym węźle Grunwaldzkim.
ROK 1974
Marzec - Rusza nowa linia autobusowa Nr 66 w relacji Plac Kościeleckich - Wyżyny. Zbudowano oryginalne (opatentowane) urządzenie umożliwiające jazdę samochodem wieżowym po szynach tramwajowych.

19 lipca - Tramwaj linii Nr 2 skierowano z Bielaw nowym torowiskiem wzdłuż ul. Wojska Polskiego od węzła Szarych Szeregów do pętli przy ul. Magnuszewskiej na Wyżynach. Bydgoszcz otrzymała kolejne 10 tramwajów przegubowych typu "803N". (213-222).Przebudowano tory tramwajowe na ul. Chodkiewicza, które zakończono pętlą tramwajową na wysokości ul. Wybickiego. Zlikwidowano tory w ciągu ul. Lelewela.

22 lipca - Przywrócono ruch tramwajowy na nowo wybudowanym Rondzie Jagiellonów i ul. Jagiellońskiej na odcinku do Ronda Fordońskiego.

Przystąpiono do likwidacji trakcji tramwajowej w obrębie Starego Miasta (ul. Mostowa, Stary Rynek, Batorego, Jana Kazimierza, Długa, Zbożowy Rynek, Poznańska i Świętej Trójcy).

IV kw - Po kolizji wycofano z eksploatacji zbudowany w Bydgoszczy tramwaj przegubowy oznaczony Nr 75.
ROK 1975
Kwiecień - Powstał kolejny projekt linii tramwajowej od węzła: Rondo Grunwaldzie - Błonie. Trasę planowano następującymi ulicami: Kruszwicką, Szubińska, ks. J. Schulza i gen. A. Madalińskiego do ul. Tetrmajera.

2-3 czerwiec - Zarząd Główny i Oddział SITK-om w Bydgoszczy zorganizował w naszym mieście konferencję naukowo-techniczną na temat "Tabor komunikacji zbiorowej dla miast i aglomeracji".

Grudzień - Dostawa 10 przyczep autobusowych typ Jelcz PO-1.

31 Grudnia - Bydgoszcz przekracza 300 tys. mieszkańców, komunikacja miejska przewiozła w tym roku 170 mln pasażerów.
ROK 1976
1 stycznia - W miejsce MPK Bydgoszcz zostaje powołane "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy" z oddziałem w Inowrocławiu i Chojnicach. Dyrektorem WPK zostaje inż. Andrzej Antosiak.

Zorganizowano w Bydgoszczy Ogólnopolską Konferencję na temat "Zagadnienia rozwoju komunikacji miejskiej na terenie miasta Bydgoszczy".

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zostaje odznaczone specjalną oznaką "Za szczególne zasługi w rozwoju Województwa Bydgoskiego".

2 stycznia - Rusza linia mikrobusowa na trasie Osiedle Błonie - Osiedle Leśne (Zlikwidowana 15 maja 1978r).

1 sierpnia - Przekazano do eksploatacji po przebudowie dwutorową linię tramwajową w ciągu ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli "Zachem" do węzła Szpitalna - Szarych Szeregów. (Koniec kłopotu z mijankami).

Sierpień - Na ulicach miasta pojawiły się pierwsze taksówki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
ROK 1977
Wbudowano rozjazd umożliwiający ruch tramwaju z ulicy Dworcowej w ul. Gdańską (w kierunku Pl. Wolności) i odwrotnie. Linia tramwajowa Nr "D" zostaje skierowana na trasę Dworzec Kolejowy - Bielawy.

Zakupiono 3 używane autobusy w tym 2 szt. "Büssing" i 1 autobus marki "Klokner".
ROK 1978-1979
Oddano do eksploatacji podstację trakcyjną Nr 5 przy ul. Floriana 18.

28 grudnia - W Filharmonii Pomorskiej odbyły się główne uroczystość z okazji 90-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W uroczystości brały udział najwyższe władze wojewódzkie i miejskie oraz załoga WPK.

1978/79 - Wybudowano odcinek dwutorowej linii tramwajowej na ul.Szubińskiej od ul.Ks.Schulza do ul.Gnieźnieńskiej o szerokości 1435 mm (torowisko rozebrano w 1983r).

Marzec 1979 - Przeniesiono Centralę Regulacji Ruchu z ul. Jagiellońska 2 na ul. Floriana.
ROK 1980
1 stycznia - Zarządzeniem nr 46/79 Wojewody bydgoskiego do zakresu działania WPK została włączona działalność w zakresie przewozów taksówkami.

Powołano Zakład Taksówkowy, który przyjął majątek po zlikwidowanym Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.

Wprowadzono komunikację autobusową w rejon nowego osiedla mieszkaniowego w Fordonie.

I-III kw - Bydgoszcz otrzymała pierwsze 42 nowoczesne tramwaje typu "805 Na".

1 maja - Tramwaje "805 Na" wyruszyły na trasy komunikacyjne.

28 sierpnia - Załoga WPK bierze czynny udział w okupacyjnym strajku ogólnopolskim. Z uwagi na dużą awaryjność i brak części zamiennych wycofano z eksploatacji tramwaje przegubowe "802N" (Wagon 201i 202).
ROK 1981
Załoga WPK liczy 2723 pracowników (z Inowrocławiem i Chojnicami), a dyrektorem zostaje inż. Roman Sempruch.

Oddano do eksploatacji podstację trakcyją Nr 6 przy ul. Wojska Polskiego 18.

WPK otrzymało nową bazę techniczną przy ul. Kieleckiej 2 z przeznaczeniem dla Wydziału Torów i Sieci.

Październik - Bydgoszcz otrzymała pierwszą partię autobusów przegubowych marki "IKARUS - 280" (25 szt.).

Kolejna dostawa wagonów tramwajowych typu "805Na" (10 szt.).

13 grudnia - Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego przedsiębiorstwo zostaje jednostką zmilitaryzowaną.
ROK 1982
Przystąpiono do modernizacji uzyskanej bazy dla Wydziału Torów i Sieci przy ul. Kieleckiej 2. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację zajezdni tramwajowej.

Zlikwidowano Zakład Taksówkowy.
ROK 1983
Ukazuje się pierwszy numer dwutygodnika załogi "Echo WPK" z datą 25.02.-8.03.1983r.

Maj-czerwiec - Wybory do Samorządu. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Jerzy Marciniak.

Zakład Komunikacji Autobusowej w Bydgoszczy otrzymuję pierwszą partię autobusów "IKARUS 260" (krótkie).

Październik - W nowobudowanej bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej przekazano do użytku plac postojowy dla autobusów i dyspozytornię.

1 listopada - Obowiązki dyrektora naczelnego obejmuje mgr Tadeusz Dzięcioł.
ROK 1984
26 czerwca - Zlikwidowano komunikację tramwajową na ul. Grunwaldzkiej.

Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji "Koncepcja rozwoju komunikacji miejskiej i układu ulic miasta do 2010 roku".

22 marca - Miejska Rada Narodowa w Bydgoszczy uchwałą nr XXX/113/84. zatwierdziła program rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego miasta Bydgoszczy.

Uruchomiono podstację trakcyjną przy Zajezdni Tramwajowej.

17 lipca - Przekazano do eksploatacji nowy pulpit dyspozytorski PDK 2x80 w Centrali Regulacji Ruchu przy ul. Floriana 18.

2 października - Uruchomiono i przekazano do użytku nowe torowisko tramwajowe w ciągu ul. Wojska Polskiego, na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Karpackiej. Na nową trasę skierowano tramwaj linii Nr 2.

Październik - Zakończono pierwszy etap budowy stacji zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej.
ROK 1985
Czerwiec-lipiec - wybory do samorządu załogi II kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje Mirosław Kościelak.

15 sierpnia - Oddano do użytku nową zajezdnię autobusową Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278. Zajezdnie z 80-ma miejscami postojowymi przeznaczono dla autobusów przegubowych typ "IKARUS - 280".
ROK 1986
Luty - Oddano po dobudowaniu nową halę przeglądowo naprawczą w stacji obsługi autobusów Nr 2 przy ul. Toruńskiej 278.

3 Lipca - Bydgoszcz obchodzi 90 lat tramwaju elektrycznego. Z tej okazji pracownicy Zakładu Komunikacji Tramwajowej uruchamiają wycieczkowy "Zielony Tramwaj". Przegubowiec "803N" oprócz obsługi wycieczek jest obwoźną wystawą historii komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Sierpień - Dostawa pierwszych autobusów typu " JELCZ M-11".

Grudzień - Przekazano do użytku dobudowaną nawę "A" w zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278.
ROK 1987
Czerwiec - lipiec - Wybory do samorządu załogi III kadencji. Przewodniczącym Rady Pracowniczej zostaje inż. Ryszard Rudzki.

75 lecie komunikacji miejskiej w Inowrocławiu.

10 czerwca - Wstrzymano na czas remontu torowiska ruch tramwaju do stadionu WKS "Zawisza".
ROK 1988
25 kwietnia - Rozpoczął się dwudniowy strajk pracowników komunikacji miejskiej.

Początki wprowadzania komputerów w przedsiębiorstwie.

1 maja - Pracownicy warsztatów tramwajowych z okazji 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy odbudowali i przekazali do użytku stary tramwaj z początku lat 1900 typu "Herbrand".

6 maja - W gmachu NOT zorganizowano uroczyste zebranie z okazji 40-lecia Klubu Techniki i Racjonalizacji przy WPK w Bydgoszczy.

14 maja - Główne uroczystości związane z okazją 100-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

1 sierpnia - Dyrektorem przedsiębiorstwa zostaje inż. Witold Müller.

Wrzesień - Przekazano do użytku biurowiec i część socjalną w bazie autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

Grudzień - Rozpoczęto wprowadzanie łączności radiotelefonicznej w wozach tramwajowych.

Źródło:
zdmikp.bydgoszcz.pl

 
  Licznik 40201 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=