Mzk Bydgoszcz
  CENNIK OPŁAT
 

ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVII/649/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 maja 2004r., zmieniona uchwałą
Nr XXVIII/652/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2004r., uchwałą Nr XXX/697/04 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2004r., uchwałą Nr VIII/65/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia  28 lutego 2007r., uchwałą Nr XXIX/377/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 marca 2008r.oraz uchwałą Nr XXXVI/502/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2008r.


RODZAJ BILETU CENA BILETU
I. BILETY JEDNORAZOWE NORMALNY ULGOWY 50%  
 
1) na liniach zwykłych i przyspieszonych 2,60 zł 1,30 zł  
1a.) na liniach łączonych w systemie przesiadkowym (AT) 1) (ważny 60 minut od czasu skasowania) 2,60 zł 1,30 zł  
2) na liniach nocnych 5,20 zł 2,60 zł  
3) na liniach międzygminnych 4,40 zł 2,20 zł  
4) opłata za przewóz bagażu, psa - na wszystkich liniach 3) - - 1,30 zł
II. BILETY 10-PRZEJAZDOWE (ważne na liniach zwykłych) 23,40 zł 11,70 zł  
III. BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA      
1) bilet godzinny
(ważny od czasu skasowania liniach zwykłych i przyspieszonych)
3,60 zł 1,80 zł  
2) bilet całodobowy
(ważny na wszystkich liniach)
12,00 zł 6,00 zł  
3) bilet 5 - dobowy
(ważny na wszystkich liniach)
34,00 zł 17,00 zł  
4) bilet miesięczny ogólnodostępny
(ważny w danym miesiącu na wszystkich liniach)
140,00 zł -  
IV. BILETY MIESIĘCZNE - IMIENNE
     (ważne w danym miesiącu)
NORMALNY ULGOWY 50%2) ULGOWY 48%
1) 1 linia zwykła (także przyspieszona lub linia łączona w systemie przesiadkowym AT)1) 62,00 zł 31,00 zł 32,00 zł
2) 2 linie zwykłe 86,00 zł 43,00 zł 45,00 zł
3) sieć na linie zwykłe 100,00 zł 50,00 zł 52,00 zł
4) sieć na wszystkie linie (także międzygminne i nocne) 120,00 zł 60,00 zł 62,00 zł
5) 1 linia międzygminna lub nocna 80,00 zł 40,00 zł 42,00 zł
BILETY 14-DNIOWE IMIENNE
(ważne w miesiącu kalendarzowym w 14 kolejnych dniach, licząc od 1 dnia miesiąca lub dnia zakupu)
     
1) 1 linia zwykła (także przyspieszona lub linia łączona w systemie przesiadkowym AT)1) 34,00 zł 17,00 zł 18,00 zł
2) sieć linie zwykłe 56,00 zł 28,00 zł 29,00 zł
BILET MIESIĘCZNY ULGOWY 70%
(sieć na wszystkie linie)

36,00 zł

 Objaśnienia:

        1 ) Linie łączone w systemie przesiadkowym AT obejmują następujące linie i trasy :

·        70-3 AT – linię autobusową Nr 70 oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,

·        72-3 AT – linię autobusową Nr 72 oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego, a w dni wolne także linię autobusową nr 69 od pętli pn. Tatrzańskie do ul. Bałtyckiej,

·        74-3 AT – linię autobusową Nr 74 oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,

·        65-3 AT – linię autobusową Nr 65 od pętli pn. Mariampol do Ronda Fordońskiego  oraz  linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Wyścigowa do Ronda Grunwaldzkiego,

·        60-3 AT – linię autobusową Nr 60 od ul. Srebrnej do Ronda Grunwaldzkiego oraz  linię tramwajową Nr 3 od Ronda Grunwaldzkiego do pętli pn. Wyścigowa,

·        71-3 AT – linię autobusową Nr 71 od pętli pn. Rekinowa do Ronda Grunwaldzkiego oraz  linię tramwajową Nr 3 od Ronda Grunwaldzkiego do pętli pn. Wyścigowa.

2) Bilety miesięczne imienne i bilety 14-dniowe imienne z ulgą 50%, przysługują tylko studentom i kombatantom.

3) Za opłatą wg Cennika Opłat, przewożone mogą być przedmioty o rozmiarach powyżej 60x40x20 cm do 90x75x40 cm, przedmioty o rozmiarach nie przekraczających 10x10 cm z długością od 100–220 cm i przedmioty płaskie o rozmiarach od 60x40 cm do 100x90 cm, duże wózki dziecięce przewożone bez dziecka, rowerki dziecięce oraz psy.

 Informacje w sprawie biletów można uzyskać pod nr tel. (052) 582-23- 65 , 57

 ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU PRZESIADKOWEGO A+T


Od 1 kwietnia 2007r., pasażerowie podróżujący komunikacją miejską z Fordonu i Osowej Góry do centrum miasta mogą skorzystać z sytemu przesiadkowego A+T. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Bydgoszczy nowym cennikiem opłat, na określonych liniach w systemie przesiadkowym wyszczególnionych w cenniku (autobus + tramwaj) można dojechać do centrum na podstawie jednego biletu zwykłego. Z „jednego biletu” w systemie A+T można korzystać poprzez jego skasowanie po wejściu do pierwszego środka transportu i kontynuowaniu podróży drugim bez potrzeby powtórnego kasowania. Bilet jest ważny 60 min. od chwili skasowania.

WAŻNE:
Podróżując na podstawie biletu jednorazowego, skasowany bilet w autobusie określonej linii objętej systemem przesiadkowym jest ważny tylko w tramwaju linii nr 3 i odwrotnie, tj. bilet skasowany tylko w tramwaju linii nr 3 jest ważny w autobusie linii objętej systemem przesiadkowym.

KORZYSTANIE Z BILETÓW OKRESOWYCH
Na wymienionych trasach można także podróżować na podstawie biletu miesięcznego lub 14-dniowego, zakupionego na wybrane linie włączone w system A+T, w cenie jak na 1 linię, o następującej numeracji:
  • 72-3 w relacji Osiedle Tatrzańskie – pętla Wyścigowa – Rondo Grunwaldzkie,
  • 74-3 w relacji Osiedle Tatrzańskie – Brzechwy – pętla Wyścigowa – Rondo Grunwaldzkie,
  • 70-3 w relacji Osiedle Nad Wisłą – pętla Wyścigowa – Rondo Grunwaldzkie,
  • 65-3 w relacji Mariampol – Fordon Rynek – pętla Wyścigowa – Rondo Grunwaldzkie,
  • 60-3 w relacji pętla Osowa Góra – Rondo Grunwaldzkie – pętla Wyścigowa,
  • 71-3 w relacji pętla Rekinowa – Rondo Grunwaldzkie – pętla Wyścigowa.
UWAGA:
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, pasażer podróżując na podstawie biletu okresowego zakupionego na określoną linię (w tym także na linie włączone w system A+T) może korzystać z innych linii na odcinkach pokrywających się. Oznacza to, że kupując bilet na linie włączone w system A+T (bilety o numeracji: 70-3, 72-3, 74-3,), można podróżować nie tylko tramwajem linii nr 3 do Ronda Grunwaldzkiego, ale także tramwajem linii nr 7 (na odcinku: pętla Wyścigowa – Rondo Fordońskie) oraz tramwajem linii nr 1 (na odcinku: pętla Wyścigowa - Rondo Jagiellonów).
Natomiast posiadając bilet o numeracji 65-3 można podróżować, oprócz tramwaju linii nr 3, także linią nr 1 (na odcinku: pętla Wyścigowa – Rondo Jagiellonów), lub nr 8 (na odcinku od Ronda Fordońskiego do Ronda Grunwaldzkiego). Podobnie kupując bilet o numeracji 60-3 lub 71-3 można podróżować nie tylko tramwajem linii nr 3 od Ronda Grunwaldzkiego do pętli Wyścigowa, ale także tramwajem linii nr 8 (na odcinku: Rondo Grunwaldzkie - Rondo Fordońskie).


Żródło:
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

 
  Licznik 40201 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=